Przejdź do treści

Sprawcy przemocy

Program  oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych  dla  osób  stosujących  przemoc w rodzinie 

Celem głównym programu jest powstrzymanie sprawców i zakończenie stosowania przemocy w rodzinie.

Realizacja programu odbywa się w systemie otwartym. Program adresowany jest do osób stosujących przemoc. Wsparcie udzielane jest bezpłatnie.

 

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie prowadzone są w celu:

 •  powstrzymania osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy;
 •  rozwijania umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;
 •  kształtowania umiejętności w zakresie wychowania dzieci bez używania przemocy w rodzinie;
 •  uznania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;
 •  zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;
 •  zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;
 •  uzyskania informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

 

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane do:

 • osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienie wolności w zakładach karnych;
 • osób wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
 • osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
 • osób, które są zgłaszane przez instytucje zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
 • osób, które w wyniku innych okoliczności same zgłaszają się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym, w szczególności osobistej decyzji podjętej w związku z kontaktem z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy.

 

Karta informacyjna dla osoby stosującej przemoc w rodzinie plik

 

Osoby, które chciałyby uczestniczyć w

programie korekcyjno-edukacyjnym

dla osób stosujących przemoc w rodzinie

zapraszamy  do

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach

 kontakt  z
  Elwirą Tołwińską-Filipiak 
pod nr tel. 85 730 05 07   

 

D R U K I    D O   P O B R A N I A
KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY DO UCZESTNICTWA W PROGRAMIE KOREKCYJNO-EDUKACYJNYM DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE (format PDF, rozmiar 495 KB)

 

 

Strona jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego