Przejdź do treści

Baza instytucji

Placówki pomocowe to między innymi:

 • Ośrodki pomocy społecznej pomagające w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych;
 • Powiatowe centra pomocy rodzinie, które oferują pomoc w zakresie prawnym, psychologicznym, terapeutycznym lub udzielające informacji na temat instytucji świadczących taką pomoc;
 • Ośrodki interwencji kryzysowej zapewniające tymczasowe schronienie osobie lub rodzinie znajdującej się w sytuacji kryzysowej;
 • Ośrodki wsparcia zapewniające schronienie osobom potrzebującym wsparcia;
 • Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie zapewniające bezpłatne schronienie;
 • Policja, Prokuratura do której osoba doznająca przemocy lub będąca jej świadkiem może złożyć doniesienie o przestępstwie;
 • Sąd rodzinny i opiekuńczy, w którym można złożyć pozew w sprawach rodzinnych bądź dotyczących opieki nad dziećmi;
 • Placówki ochrony zdrowia, gdzie można uzyskać zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach;
 • Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych do których można się zwrócić o pomoc jeśli zjawisku przemocy towarzyszy picie alkoholu.

 

 PODMIOTY ORAZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE REALIZUJĄCE ODDZIAŁYWANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach

ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze  tel. 85 730 05 07, e-mail: pcpr_siemiatycze@wp.pl

Informator zawierający dane teleadresowe oraz zakres działań podmiotów realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie z dn. 28.06.2019 r.  

 

 

PODMIOTY ORAZ ORGANIZACJE UDZIELAJĄCE POMOCY W OBSZARZE PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE SIEMIATYCKIM

SIEMIATYCZE

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach

ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze   tel. 85 730 05 07, e-mail: pcpr_siemiatycze@wp.pl

 • Zespół Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego działający w PCPR w Siemiatyczach - poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne
 • Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach

ul. 11 Listopada 35A, 17-300 Siemiatycze  tel. 85 655 69 57, e-mail:  mopssiemiatycze@o2.pl           

 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Siemiatycze
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach

ul. T. Koścuszki 88 , 17-300 Siemiatycze  tel. 85 730 54 35, e-mail: gops.siemiatycze@o2.pl     

 • Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gm. Siemiatycze
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

4. Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Siemiatyczach

ul. Legionów Piłsudskiego 1, 17-300 Siemiatycze  tel. 85 655 55 75

5. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemiatyczach

ul. Tadeusza Kościuszki 43a, 17-300 Siemiatycze  tel. 85 655 26 12, e-mail: poradniapp@siemiatycze.pl

6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

ul. Szpitalna 8, 17-300 Siemiatycze  tel. 85 655 28 25, e-mail: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl

7. Poradnia Leczenia Uzależnień w Siemiatyczach

ul. Szpitalna 8, 17-300 Siemiatycze  tel. 85 656 14 74

8. Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach

ul. Zielona 3, 17-300 Siemiatycze  tel. 85 670 46 17, e-mail: kpp@siemiatycze.bk.policja.gov.pl   

9. Prokuratura Rejonowa w Siemiatyczach

ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze  tel. 85 655 59 40, e-mail: sekretariat.siemiatycze@bialystok.po.gov.pl          

10. Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim Zamiejscowy VIII Wydział Karny w Siemiatyczach

ul. Górna 61, 17-300 Siemiatycze   tel. 85 731 24 00, e-mail: w.karny.siemiatycze@bielsk-podlaski.sr.gov.pl           

DROHICZYN

1. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie

ul. Warszawska 12, 17-312 Drohiczyn   tel. 85 655 83 23, e-mail: mgops-drohiczyn@bialystok.home.pl        

 • Zespół Interdyscyplinarny w Drohiczynie
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Zespół Specjalistycznego Poradnictwa działający przy MGOPS w Drohiczynie

2. Posterunek Policji w Drohiczynie

ul. Kraszewskiego 20, 17-312 Drohiczyn  tel. 85 670 41 46

GRODZISK

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku

ul. 1 Maja 6, 17-315 Grodzisk  tel. 85 656 81 16, e-mail: elzbieta.aleksiejuk@ug.grodzisk.wrotapodlasia.pl

 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Grodzisku
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

NURZEC-STACJA

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nurcu-Stacji

ul. Żerczycka 32, 17-330 Nurzec-Stacja  tel. 85 657 51 19, e-mail: gops.nurzec_stacja@op.pl

 • Zespół Interdyscyplinarny w Nurcu-Stacji
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2. Posterunek Policji w Nurcu-Stacji

ul. Szkolna 12, 17-330 Nurzec-Stacja  tel. 85 670 41 47

MILEJCZYCE

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejczycach

ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce   tel. 85 657 90 68, e-mail: milejczyce@ops.pl

 • Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Milejczyce
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

MIELNIK

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku

ul. Piaskowa 38, 17-307  tel. 85 657 75 91, e-mail: gops@mielnik.com.pl

 • Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w gm. Mielnik
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

PERLEJEWO

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Perlejewie

ul. Perlejewo 14, 17-322 Perlejewo tel. 85 657 85 02, e-mail: gopsperlwjewo@poczta.onet.pl

 • Zespół Interdyscyplinarny w Perlejewie
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

DZIADKOWICE

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziadkowicach

ul. Dziadkowice 13, 17-306 Dziadkowice   tel. 85 656 59 06, e-mail: gops_dziadkowice@op.pl

 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Dziadkowice
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2. Posterunek Policji w Dziadkowicach

Dziadkowice 45, 17-306 Dziadkowice   tel. 85 670 41 45

 

Wszelkie informacje dotyczące sytuacji przemocy w rodzinie można uzyskać kontaktując się

ze specjalistą pracy w rodzinie     Elwirą Tołwińską-Filipiak

pod nr tel. 85 730 05 07   

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie podlaskim 

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe w województwie podlaskim 

Baza teleadresowa organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa podlaskiego 

 

Strona jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego