Przejdź do treści

Poradnictwo rodzinne

 

Poradnictwo Specjalistyczne to udzielanie bezpłatnej fachowej porady specjalistycznej, mającej na celu przywrócenie rodziny do pełnienia funkcji opiekuńczej i wychowawczej. Pomoc zespołowa polega na profilaktyce jako czynności uprzedzającej, która podejmowana jest jeszcze zanim groźne zjawiska się ujawnią lub rozprzestrzenią, a ich dolegliwość wymusi zastosowanie bezpośrednich środków zaradczych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach

udziela darmowych porad dla mieszkańców  powiatu siemiatyckiego, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji osobistej.

 

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

w  każdą środę   1630 – 1830

 

PORADNICTWO RODZINNE

czyli: pomoc w rozwiązywaniu trudności życiowych - uzależnienia, konflikty i przemoc w rodzinie - jak radzić sobie ze złością, gniewem, agresją u dorosłych, dzieci i młodzieży oraz podnoszenie umiejętności rodzicielskich, prawidłowe metody wychowawcze

w każdy ostatni poniedziałek miesiąca  1600 – 2000

 

PORADNICTWO PRAWNE

w poniedziałek  1600 – 2000  i środę  1530 – 1930

w lokalu nr 33 na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.

W ramach poradnictwa porad i wsparcia rodzinie udziela: prawnik, psycholog i pedagog. Udzielane przez specjalistów porady mają charakter indywidualnych, dyskretnych rozmów z klientem. Czasami rozmów telefonicznych. Podczas pierwszego kontaktu zakładana osobie jest karta usług, w której zamieszczone są podstawowe informacje o kliencie oraz odnotowywane zostają każde kolejne spotkania.

Osoby korzystające z usług prawnika winny zgłaszać się z problemami z różnych dziedzin prawa, ale zawsze ściśle związanymi z problematyką rodzinną, a szczególnie

  • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
  • prawa cywilnego, administracyjnego,
  • prawa karnego.

Najczęściej udzielane porady dotyczą problemów z rozwodem, separacją oraz podziałem majątku wspólnego. Klienci przychodzą zasięgnąć informacji prawnej dotyczącej postępowania w sytuacji znęcania w rodzinie, przymusowego leczenia członka rodziny uzależnionego od alkoholu, ograniczenia praw rodzicielskich, ustanowienia opiekuna prawnego dla dziecka, rodziny zastępczej i egzekucji alimentów. Porady dotyczą także spraw spadkowych, warunków przyznawania mieszkań zastępczych, nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej, naruszania porządku domowego.

WZORY   PISM    PROCESOWYCH
pozew o alimenty
pozew o podwyższenie alimentów
pozew o separację
pozew o rozwód
pozew o rozwód bez orzekania o winie
pozew o rozwód z nakazaniem eksmisji
wniosek o podział majątku wspólnego
pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty
wniosek o nadanie dziecku nazwiska
wniosek o zawieszenie władzy rodzicielskiej
wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej
wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem
wniosek o wydanie dziecka
wniosek o rostrzygnięcie istotnych spraw dotyczących dziecka
zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganiu

 

Wszelkie informacje dotyczące poradnictwa można uzyskać kontaktując się

ze     specjalistą pracy z rodziną Elwirą Tołwińską - Filipiak

pod nr tel. 85 730 05 07.

Strona jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego