Przejdź do treści

Sport, kultura, turystyka i rekreacja

O dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Warunki

 1. złożenie kompletnego wniosku wraz z załącznikami.
 2. prowadzenie działalności związanej z rehabilitacja osób niepełnosprawnych przez okres, co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz odpowiednie udokumentowanie tego faktu,
 3. zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania
 4. udokumentowanie posiadania środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Wysokość dofinansowania

 • do 60% kosztów przedsięwzięcia,

Tryb postępowania

 1. pobranie wniosku z PCPR
 2. wypełnienie wniosku oraz złożenie kompletnego wniosku do PCPR do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania
 3. rozpatrzenie wniosku przez PCPR (po otrzymaniu planu finansowego środków PFRON)
  Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku
 4. zawarcie umowy pomiędzy wnioskodawcą a Starostą
 5. zorganizowanie imprezy określonej w umowie
 6. dostarczenie dokumentów rozliczeniowych określonych w umowie do PCPR (faktury i inne dokumenty w zależności od ustaleń dokonanych w umowie)
 7. po sprawdzeniu dokumentacji rozliczeniowej PCPR dokonuje przelewu na konto wnioskodawcy

Dodatkowe informacje

 • nie jest możliwe dofinansowanie do planowanego przedsięwzięcia przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, tak więc ważne jest przestrzeganie trybu postępowania.

 

Wszelkie informacje dotyczące dofinansowań ze środków PFRON można uzyskać kontaktując się

z pracownikiem socjalnym Mariuszem Terebun

pod nr tel. 85 730 05 07  lub  511 792 771.

Strona jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego