Przejdź do treści

Pobierz druki

wniosek o likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych format PDF
wniosek o turnus rehabilitacyjny  format PDF
wniosek o sprzęt rehabilitacyjny   format PDF
wniosek o przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze   format PDF
wniosek o sport, kulturę, rekreację i turystykę osób niepełnosprawnych  format PDF
wniosek o usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dla osoby niepełnosprawnej  format PDF

 

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  format DOC
wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności   format DOC
wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność/stopień niepełnosprawności  format PDF
 

 

DOFINANSOWANIA  PFRON DO PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD"

M O D U Ł    I

likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

wniosek osoby pełnoletniej   format DOC
wniosek dziecka lub podopiecznego   format DOC
oświadczenie o dochodach   format DOC
 
OBSZAR A   likwidacja bariery transportowej
specyfikacja do: zakup i montaż oprzyrządowania samochodu, narząd ruchu  format DOC
specyfikacja do: uzyskanie prawo jazdy, narząd ruchu format DOC
zaświadczenie lekarskie: zakup i montaż oprzyrządowania samochodu i uzyskanie prawo jazdy, narząd ruchu   format DOC
specyfikacja do: uzyskanie prawo jazdy, narząd słuchu format DOC
specyfikacja do:  zakup i montaż oprzyrządowania samochodu, narząd słuchu  format DOC
zaświadczenie lekarskie: zakup i montaż oprzyrządowania samochodu i uzyskanie prawa jazdy, narząd słuchu  format DOC
OBSZAR B  likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym
specyfikacja do:  przedmiotu   format DOC
zaświadczenie lekarskie do: pomoc przy zakupie sprzętu elektronicznego, narząd ruchu   format DOC
zaświadczenie lekarskie do: pomoc przy zakupie sprzętu elektronicznego, narząd wzroku   format DOC
zaświadczenie lekarskie do: pomoc przy zakupie sprzętu elektronicznego, narząd słuchu   format DOC
OBSZAR C  likwidacja barier w poruszaniu się
specyfikacja do: zakupu wózków inwalidzkich z napędem elektrycznym  format DOC
specyfikacja do: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka o napędzie elektrycznym  format DOC
specyfikacja do: zakup protezy kończyny format DOC
specyfikacja do: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej kończyny   format DOC
specyfikacja do: pomoc w zakupie skutera o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego wózka ręcznego  format DOC
zaświadczenie lekarskie: pomoc w zakupie skutera o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowanie elektrycznego do wózka ręcznego   format DOC
zaświadczenie lekarskie: zakupu wózków inwalidzkich z napędem elektrycznym  format DOC
zaświadczenie lekarskie do: pomoc w zakupie protezy kończyny i pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny  format DOC
OBSZAR D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
specyfikacja do: pomocy  format DOC
zaświadczenie potwierdzające pobyt w placówce  format DOC

M O D U Ł    II

pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

wniosek    format DOC
oświadczenie o wysokości dochodu    format DOC
zaświadczenie z uczelni    format DOC
oświadczenie o otrzymaniu lub nie otrzymaniu dofinansowania    format DOC
Strona jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego