Przejdź do treści

Pobierz druki

wnioski dla osób niepełnosprawnych o dofinansowania ze środków PFRON
likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych (format PDF, rozmiar 334 KB)
turnusy rehabilitacyjne (format PDF, rozmiar 304 KB)
sprzęt rehabilitacyjny (format PDF, rozmiar 330 KB)
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (format PDF, rozmiar 278 KB)
sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych (format PDF, rozmiar 109 KB)
 usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dla osoby niepełnosprawnej (format PDF, rozmiar 334 KB)

 

wnioski dla osób ubiegających się o orzeczenie stopnia niepełnosprawności i niepełnosprawności
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16 roku życia) (format PDF, rozmiar 592 KB)
orzeczenie o niepełnosprawności (dotyczy osób do 16 roku życia) (format PDF, rozmiar 580 KB)
legitymacja osoby niepełnosprawnej (dotyczy osób do 16 roku życia) (format PDF, rozmiar 514 KB)
legitymacja osoby niepełnosprawnej (dotyczy osób powyżej 16 roku życia) (format PDF, rozmiar 514 KB)

 

druki dla osób niepełnosprawnych o dofinansowania PFRON z

programu "Aktywny Samorząd"

wniosek osoby pełnoletniej (format PDF, rozmiar 213 KB)
wniosek osoby nieletniej lub ubezwłasnowolnionej (format PDF, rozmiar 209 KB)
wkładka - uzyskanie prawo  jazdy.(format PDF)
zaświadczenie lekarskie - uzyskanie prawo jazdy (format PDF)
wkładka - naprawa wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (format PDF, rozmiar 144 KB)
wkładka - zakup protezy (format PDF, rozmiar 147 KB)
zaświadczenie lekarskie - zakup protezy (format PDF, rozmiar 176 KB)
wkładka - naprawa protezy (format PDF, rozmiar 148 KB)
wkładka - opieka dla osoby zależnej (format PDF, rozmiar 141 KB)
wkładka - uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym (format PDF, rozmiar 184 KB)
zaświadczenie ze szkoły/uczelni - uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym (format PDF, rozmiar 102 KB)
oświadczenie o dochodach wnioskodawcy (format PDF, rozmiar 129 KB)
zgoda na przetwarzanie danych osobowych (format PDF, rozmiar 95 KB)
wkładka - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (format PDF)
zaświadczenie lekarskie - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (format PDF)
wkładka - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego (format PDF)
zaświadczenie lekarskie - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego (format PDF)
wkładka - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego sprzętu (format PDF)
Strona jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego