Przejdź do treści

legitymacja osoby niepełnosprawnej

legitymacja osoby niepełnosprawnej

 


Orzeczenie jest podstawą do przyznania ulg i uprawnień przysługującym osobom niepełnosprawnym. Potwierdzeniem posiadania orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej. Organem uprawnionym do jej wydania jest z upoważnienia Starosty, Przewodniczący Zespołu. Legitymacja wydawana jest na podstawie ważnego, prawomocnego orzeczenia o zaliczeniu do niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

 

Procedura postępowania

  1. pobranie wniosku z Zespołu
  2. wypełnienie wniosku przez osobę niepełnosprawną (możliwość wypełnienia wniosku na miejscu)
  3. złożenie kompletnego wniosku w Zespole
  4. odebranie legitymacji.

Niezbędne dokumenty

  1. wypełniony wniosek
  2. kserokopię aktualnego orzeczenia (oryginał przedłożyć do wglądu)
  3. oraz jedno aktualne zdjęcie wymiar 3,5 cmx4,5 cm (tylko w przypadku osoby powyżej 16 lat; legitymacje dzieci do 16 roku życia nie zawierają zdjęcia).

Dodatkowe informacje

  1. Legitymację można odebrać osobiście okazując dowód osobisty lub upoważnić pisemnie inną osobę do odbioru. Osoba upoważniona okazuje dowód osobisty swój i wnioskodawcy.
  2. Wydanie legitymacji jest bezpłatne.
  3. Legitymacja osoby niepełnosprawnej uprawnia do ulg, np. w przejazdach środkami komunikacji, na podstawie odrębnych przepisów.

 

Wszelkie informacje dotyczące legitymacji można uzyskać kontaktując się z

przewodniczącym zespołu   Agnieszką Szepietowską    lub

sekretarzem zespołu     Martyną Jurczuk

pod nr tel. 85 730 06 92. 

Strona jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego