Przejdź do treści

Lokalny punkt pomocy pokrzywdzonym przestępstwem

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach informuje, iż w dniu 14 lutego 2019 roku zawarło porozumienie w sprawie zasad współpracy z Towarzystwem Amicus w Białymstoku w celu zapewnienia warunków umożliwiających udzielania wsparcia osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin a także świadkom i osobom im najbliższym.

LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W SIEMIATYCZACH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
17-300 Siemiatycze, ul. Leg. Piłsudskiego 3, lokal 33 (parter budynku Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach)
kom. 505 740 860

doradca ds. osób pokrzywdzonych pracuje:
Poniedziałek:  16.00-17.00

Wtorek: 15.30-16.30
Środa: 15.30-16.30
Czwartek: 15.30-16.30

Towarzystwo Amicus  prowadzi w latach 2019-2021 Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Białymstoku.

Celem działalności Ośrodka jest:

 1. Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym,
 2. Udzielanie pomocy świadkom i osobom im najbliższym,
 3. Wsparcie i rozwój instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.

Ośrodek zapewnia nieodpłatnie:

 1. Pomoc prawną, alternatywne metody rozwiązywania konfliktów,
 2. Pomoc psychologiczną, psychiatryczną, terapeutyczną,
 3. Pomoc tłumacza, w tym tłumacza migowego,
 4. Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych,
 5. Pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych,
 6. Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
 7. Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
 8. Pokrywanie kosztów organizacji oraz uczestnictwa w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 9. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
 10. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania i opieki nad dziećmi, w tym w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminę,
 11. Finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego lub wyjazdu osoby uprawnionej wraz z małoletnim,
 12. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy.

Całodobowy telefon do pracownika pierwszego kontaktu: + 48 697 697 205.

Adres Ośrodka: Białystok ul. Brukowa 28/8

E-mail: pomagamy@ta.org.pl

    

Strona jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego