Przejdź do treści

Statut

Uchwałą nr XXVIII/198/06 Rada Powiatu Siemiatyckiego w dniu 13 czerwca 2006 roku uchwaliła Statut Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach.

Zmiany Statutu dokonywane były następującymi uchwałami:

  • Uchwała nr VII/43/07 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 27 czerwca 2007 roku,
  • Uchwała nr VIII/47/07 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 14 sierpnia 2007 roku,
  • Uchwała nr XIII/103/08 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 27 marca 2008 roku, załącznik do wymienionej uchwały stanowi jednolity tekst Statutu.
  • Uchwała nr IX/84/11 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 21 grudnia 2011 roku, załącznik do wymienionej uchwały stanowi jednolity tekst Statutu. 
  • Uchwała nr XI/102/12 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 29 maja 2012 roku.
  • i Uchwała nr V/44/15 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 24 kwietnia 2015 roku.

 

S T A T U T   P C P R

jednolity tekst Statutu PCPR (format PDF, rozmiar 51 KB)

przyjęty Uchwałą Nr XIII/103/08 z dnia 27 marca 2008 roku

jednolity tekst Statutu PCPR (format PDF, rozmiar 251 KB)

przyjęty Uchwałą Nr IX/84/11 z dnia 21 grudnia 2011 roku 

 

Strona jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego