Przejdź do treści

Sprawozdawczość

"Kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie składa radzie powiatu coroczne sprawozdanie z działalności centrum oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy rodzinie"

art. 112.12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

W myśl art. 16a pkt 1 znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2009 Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami) od 2012 roku gmina, powiat i samorząd województwa zobligowane są do przygotowania oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

S P R A W O Z D A N I A   P C P R
 
ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla powiatu siemiatyckiego (format PDF, rozmiar 608 KB)
ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla powiatu siemiatyckiego (format PDF, rozmiar 608 KB)
ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla powiatu siemiatyckiego (format PDF, rozmiar 608 KB)
ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla powiatu siemiatyckiego (format PDF, rozmiar 456 KB)
ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla powiatu siemiatyckiego (format PDF, rozmiar 330 KB)
roczne sprawozdanie z działalności PCPR za rok 2011 (format PDF, rozmiar 478 KB)
roczne sprawozdanie z działalności PCPR za rok 2010 (format PDF, rozmiar 141 KB)
roczne sprawozdanie z działalności PCPR za rok 2009 (format PDF, rozmiar 138 KB)
roczne sprawozdanie z działalności PCPR za rok 2007 (format PDF, rozmiar 144 KB)
roczne sprawozdanie z działalności PCPR za rok 2006 (format PDF, rozmiar 88 KB)

 

 

Strona jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego