Przejdź do treści

Kontakt

Siedziba biura Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Legionów Piłsudskiego 3 w Siemiatyczach. Budynek przy ul. Leg. Piłsudskiego 3 jest dostępny i dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiająca poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. Biuro PCPR-u znajduje się na parterze budynku z windą zewnętrzną, która umożliwia wjazd osobie mającej trudności w poruszaniu się na każdy poziom budynku, oraz łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach:

poniedziałek     od 800   do    1600

wtorek - piątek    od 730   do     1530

Można  do nas zadzwonić lub napisać !

Powiatowy  Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

  lokal  33

tel/fax 85 730 06 92         

e-mail:              pzdoon_siemiatycze@wp.pl 

Zespół do Spraw Pomocy Społecznej    lokal   6

Zespół do Spraw Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych    lokal  6

tel/fax 85 730 05 07             tel. komórkowy          511 792 771

           e-mail: pcpr_siemiatycze@wp.pl

Zespół do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej    lokal   6

tel/fax 85 730 05 07      tel. komórkowy 511 792 803       

  e-mail: pcpr_siemiatycze@wp.pl

Kierownik PCPR    lokal  8

tel/fax 85 730 05 07                         e-mail: pcpr_siemiatycze@wp.pl 

Strona jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego